Regidoria de Promoció Econòmica

Adreça: Centre Tecnològic Comunitari – CTC

Av. Catalunya, 60 – Masquefa (08783)

Telèfon: 93 772 78 28

Mail:

Regidoria de Promoció Econòmica

Adreça: Centre Tecnològic Comunitari – CTC

Av. Catalunya, 60 – Masquefa (08783)

Telèfon: 93 772 78 28

Mail:

  captcha

  Responsable del tractament: Ajuntament de Masquefa - CTC

  Finalitat del tractament: Base de dades per contacte, informació i resposta al vilatà

  Legitimació: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

  Destinataris: Ajuntament de Masquefa - CTC

  Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic: